Email:
Password:
   
 

ประกาศสำหรับเทศกาลปีใหม่ 2558

บขส. ได้มีการเพิ่มจุดขึ้นรถสำหรับผู้โดยสาร บขส. เส้นทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จะเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 ระหว่างวันที่ 26 - 30 ธันวาคม 2557 เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง และลดความแออัดของผู้โดยสารภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ(หมอชิต 2 จตุจักร) ดังนี้

สถานที่ขึ้นรถสำหรับสำหรับผู้โดยสารเส้นทางภาคเหนือ : เฉพาะเที่ยววิ่งตั้งแต่ เวลา 18.00 - 23.00น.

- รถ VIP และ ป.1(999) เที่ยวเวลา 18.00 - 23.00 น. ขึ้นรถที่ "กรมการขนส่งทางบก" (ตรงข้ามสวนจตุจักร ติดโรงเรียนการบินพลเรือน) (คลิ๊กดูแผนที่)
- รถ ป.2(99) เที่ยวเวลา 18.00 - 23.00 น. ขึ้นรถที่ "สนามกีฬากองทัพอากาศธูปเตมีย์" (ตรงข้ามอนุสรณ์สถาน) (คลิ๊กดูแผนที่)

สถานที่ขึ้นรถสำหรับสำหรับผู้โดยสารเส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ภาคอีสาน) : เฉพาะเที่ยววิ่งตั้งแต่ เวลา 18.00 - 22.00น.

- รถ VIP และ ป.1(999) เที่ยวเวลา 18.00 - 22.00 น. ขึ้นรถที่ "กรมการขนส่งทางบก" (ตรงข้ามสวนจตุจักร ติดโรงเรียนการบินพลเรือน) (คลิ๊กดูแผนที่)
- รถ ป.2(99) เที่ยวเวลา 17.00 - 22.00 น. ขึ้นรถที่ "สนามกีฬากองทัพอากาศธูปเตมีย์" (ตรงข้ามอนุสรณ์สถาน) (คลิ๊กดูแผนที่)
ขอความร่วมมือผู้โดยสารเดินทางวันที่ 26-30 ธันวาคม 2557 เช็คอินรับตั๋วก่อนเวลาเดินทางไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง เนื่องจากผู้โดยสารเดินทางช่วงเทศกาลจำนวนมาก